دستگاه کارتن دربند چسب زن

 دستگاه کارتن دربند چسب زن به دو صورت با كاوربندي و بدون كاوربندي توليد مي‌شود.
اين دستگاه نياز به چنج پارت ندارد و قابل تنظيم جهت كارتن در ابعاد مندرج در جدول مي‌باشد.
رنگ شاسي و كليه قسمت‌هاي آهني پوشيده شده با رنگ الكترواستاتيك يا همان رنگ پودري مي‌باشند.
تمامي لوازم برقي از نوع مرغوب در بازار مي‌باشند.